Klokken 13.00 mandag 2. november ble den siste strekningen på E-39 fra Søgne til Kristiansand åpnet. Nå er det ingen trafikkhindende arbeid igjen på denne strekningen.

Veien mellom krysset til Rige og krysset til Kartheia er nå ferdig med kollektivfelt på hele den kilometer lange strekningen.hvert felt er 16 meter bred, og det er en tre meter bred sykkelvei, og fortau langs siden av veien.

De 14 månedene veiarbeidet har pågått har det hvert døgn passert 25.000 biler inne i arbeidsområdet. – Det er dyrt og det er til tider vanskelige arbeidsforhold, men all honnør til Repstad Anlegg for den jobben de har gjort på denne veistrekningen, sa veisjef Johan Mjåland i sin tale til de cirka 30 fremmøtte til åpning og snorklipping. Han meddelte også at det nå skal settes i gang en kampanje på hvordan bilister skal ferdes i rundkjøring. – Der er vi altfor dårlige til å gjøre de rette tingene, sa Mjåland.Arbeidsleder for Repstad Anlegg, Einar Johan Sungaat (Bildet) fikk blomster av Rune Galteland fra Statens vegvesen, for den gode jobben og det gode samarbeidet mellom vegvesenet og Repstad Anlegg.

I forbindelse med dette arbeidet er det også bygd en ny Fjellrovei, der bekken er bygd med cirka 900 kvadratmeter med steinblokker.Hellingen på sykkelsti og fortau er lagd med en mye jevnere stigning enn tidligere, og dermed også mye enklere å sykle når du skal vestover, og sikrere når du kommer på sykkel østover.

Det var mange som skulle si noen flotte ord på denne dagen, og ordfører i Kristiansand, Harald Furre presiserte viktigheten av å nå kunne få bussen raskere fram, både østover og vestover. Han skrøt også av sykkelveien som han trodde ville friste enda flere til å sykle i stedet for å kjøre bil.

Ordfører i Søgne, Astrid M. Hilde, kledd i grønt for anledningen, hadde et inderlig håp om at flere ville sykle eller ta bussen fram og tilbake til Søgne.– Nå kommer vi snart raskere til og fra byen når vi reiser kollektivt. Sa kan vi sitte i bussen og se ned på bilister når vi kjører forbi dem, sa Hilde.

Snorklippingen stod fylkesordfører Terje Damman for sammen med ordfører i Kristiansand, Harald Furre.I hver sin ende av snoren som ble klippet var ordfører i Søgne Astid M. Hilde og ordfører i Songdalen Johnny Greibesland.

Som seg hør og bør var det servering av kaffe og bløtkake da alt det sermonielle var over.

Søgnes ordfører Astrid M. Hilde stilte i grønt for anledning. Hun mente den nye veien med ny sykkelsti var et skikkelig miljøtiltak.