Tangvall har utviklet seg raskt de siste årene. Nye bygg har dukket opp flere steder med butikker som trekker mange kunder. Og med dette har de trafikale utfordringene økt kraftig.

Dette setter en av bygdas taxisjåfører fokus på i dagens avis. I følge eget utsagn kan han kræsje daglig, hvis han ønsker. Og reglene praktiseres ulikt av kommunen. Kryss som er relativt like, for eksempel innkjørslene ved Ica-butikken og Marie Føreidsvei, har ulike regler for vikeplikt.

Dette er noe kommunen burde satt på sakskartet som en generell sak. Trafikken er etterhvert stor, og da kan en spørre seg om den generelle høyreregelen – som stort sett gjelder i hele bygda – er riktig å bruke på de mest trafikkerte veiene. Det samme kan en spørre om strekningen fra Tangvall til Lunde. Mange lokale står bokstavlig talt på vikepliktsreglene – og gassen – i form av aggressiv kjøring rett ut i veien.

Tematikken havner ofte i bakleksa når de store linjer trekkes, men vi foreslår herved at planutvalget tar diskusjonen videre: Hva slags praksis skal kommunen ha – og på hvilke veier bør regelen om forkjørsrett gjelde i stedet for høyreregelen.