Mandag 25. januar går høringsfristen for planene i  Høllen ut. Vidar Nilssen frykter for fremtiden til butikken sin.

Driveren av Jokerbutikken i Høllen sier til Budstikka at han føler seg usikker på hvor adkomsten til butikken vil komme.

Tegningene viser ikke dette tydelig.

–  14 plasser til biler er jeg redd for blir noe lite når de også tenker å ha helserettet næring i andre etasje. Jeg synes kommunen driver med litt selvmotsigelser. De ønsker mindre trafikk i området, men tiltakene som skal settes i gang vil vel egentlig bare øke trafikkmengden, sier Nilssen.

Han sier bensin og dieselutsalg er en av tingene han er avhengig av.

– Det er fremdeles uvisst hvordan dette blir. I forslaget står det at det muligens er hensiktsmessig å flytte drivstofftankene til ytterst på piren. Hvem skal betale den investeringen?, spør Nilssen.

Han tror det kan bli koselig miljø i Høllen med de planene som ligger ute, men han savner informasjon fra kommunen om hvordan de egentlig har tenkt at Høllen skal fungere.

Ingen innsigelser

Fagleder byggesak i Atle Danielsen sier 14. januar at det ikke er kommet inn noen innsigelser fra sektormyndigheter som Fylkesmannen til planen slik som den nå ligger.I planen er det beskrevet at butikken fortsatt skal ha sin plass.

Det legges opp til at det ikke kan bygges boliger i andre etasje, slik som  eier av bygget har søkt om.

Bygget er regulert til næring og det legges opp til virksomheter som lege, tannlege, fysioterapi, kiropraktor, samt frisør, hudpleie og fotpleie, kan etablere seg i dette byggets andre etasje.

Det er planlagt et torgområde foran butikken, rundkjøringen flyttes (se kart) og det gjør også innkjøringen til butikken.

Dagens fortau forlenges på nordsiden av Hølleveien.

Fortauet plasseres på offentlig grunn og atkomst til de ulike boligtomtene beholdes. Busstopp foreslås flyttet, med en effektiv av- og påstigningssone.

Politisk behandling

Kommunalsjef for teknisk sektor, Torkjell Tofte, sier at han foreløpig ikke kan komme med noe eksakt svar på hverken tidspunktet planen blir politisk behandlet, eller når arbeidet i Høllen kan starte opp.

Fram til 25. januar kan hvem som helst komme med merknader til planen. Disse må sendes skriftlig til kommunen.

Det er en del uvissheter om hvordan Høllen egentlig blir seende ut dersom dette kartet skal være retningsgivende. Det anslås at det vil forsvinne over 60 parkeringsplasser i Høllen. Illustrasjonen er laget av Multiconsult.