Den siste måneden har det vært en svak økning i ledigheten i Vest-Agder.

I fylket er det for øyeblikket høyest ledighet i Songdalen, som har 3,7 prosent ledighet. Så følger Vennesla med 3,3 prosent og Kristiansand med 3,2 prosent. Lavest ledighet i november 2013 finner vi i Sirdal, som har 0,7 prosent ledighet. Deretter følger Audnedal og Farsund, begge med 1,7 prosent ledighet.

I Søgne er det 122 personer som er helt ledige. Av disse er 45 kvinner og 77 menn. Dette utgjør 2.2 prosent av arbeidsstyrken.

I Songdalen er det 117 personer som er helt ledige. Av disse er 51 kvinner og 66 menn. Dette utgjør 3.7 prosent av arbeidsstyrken.

Av de 2514 ledige i Vest-Agder er det 1045 kvinner og 1469 menn. De 2514 ledige utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Sammenliknet med for 1 år siden har det vært en stigning i ledigheten på 10 prosent i Vest-Agder. Omregnet i personer betyr det 223 flere ledige nå enn på samme tid i 2011.

Blant de arbeidsledige er det 191 permitterte. Dette er opp 124 personer sammenliknet med oktober, og opp 30 sammenliknet med for et år siden. I tillegg er det nå 83 personer som er delvis permitterte. Det siste tallet er ikke med i ledighetstallet.