Det hele startet med gudstjeneste ved Eirik Nyfeldt Bø, prost Per Ragnar Haraldstad, og Håkon Bjorå. Jonathan ble døpt, og det var sang med prosjektkoret og Søgne Soul Children.

– Folk sitter nok med blandede følelser i dag, siden det er avskjed med Hilde Elise. Men jeg skal prøve å legge det til side nå, sa Per Ragnar Haraldstad før han holdt sin andakt.

Også fungerende Sogneprest Erik Nyfelt Bø inkluderte Hilde Elise i sin bønn.

– Vi ber for det du har gitt oss gjennom Hilde Elise, og at du velsigner hennes vei videre, ba Eirik Nyfeldt Bø under gudstjenesten.

Dette før Hilde Elise fremførte vakker lovsang. Man kunne se flere i publikum med en tåre i øyekroken da hun holdt denne andakten. Deretter holdt Hilde Elise sin siste nattverd som prest i Søgne. Hele kirken ønsket å ta del i dette og folk stilte seg i lang kø.

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i Langenes arbeidskirke, hvor folk fikk mulighet til å ta farvel med sognepresten.