Formannskapet i Songdalen gikk onsdag inn for at det skal bygges ny skole på Vollan på Nodeland. KrF, Ap og Sp sørget for flertall mot stemmene til Høyre og Frp. Saken skal endelig avgjøres av kommunestyret om to uker.

Høyre ønsket å utsette skolesaken i Songdalen etter innspillet fra grunneiere på Rosseland, men dette avviste et flertall av formannskapet onsdag ettermiddag (se relatert sak).

Høyre kom med dette forslaget mandag kveld, selv om det hadde vært kjent ei ukes tid at grunneiere jobbet med et alternativt forslag for skole på Rosseland. De ville utsette saken slik at administrasjonen kunne saksbehandle denne før kommunestyremøtet om to uker. Frp støttet utsettelsesforslaget, mens Ap, Sp og KrF stemte det ned.

Rådmann Kjell A. Kristiansen opplyste at en ny reguleringsplan – som bygging på Rosseland krever – vil ta ett år.

– Først utsatte vi saken med et år, så en måned. Nå fremmer Høyre forslag om å utsette. Jeg tenker: Behandle saken her. Så kan Høyre jobbe med den saken inn mot kommunestyret og prøve få flertall der. For Aps del: Vi er klare på denne, sa Jan Erik Tønnesland (Ap). Han fikk støtte av Johnny Greibesland og Terje Imeland.

Sistnevnte fryktet for kvaliteten i saksutredningen hvis den skulle bli klar til møtet om to uker.

– Regner vi litt på dette: Lovlig innkalling må vi ha ei uke før. Da er vi på 17-18 okt. I dag er det 11. Jeg synes dette virker veldig vanskelig å få til. Vi bevilget oss en måned i september. Jeg opplever det slik at saken nå er godt opplyst, jeg er innstilt at ordinær behandling i dag, sa Imeland.

Nedstemt

I den påfølgende debatten ble det ganske fort klart at flertallet ikke var positivt innstilt på det private forslaget som Høyre fremmet.

– Jeg er rimelig overrasket over regnestykket, at dette presenteres som billigere enn det som er skissert av rådmannen. Om jeg oppfatter dette riktig, så har vi fått et tilbud om å kjøpe 18 dekar for 18 mill, i tillegg må vi gi fra oss dagens skoleområde på 11 dekar uten å få ei krone. Den ble vi tilbudt å selge for 16 mill for få år siden. Det er høyt i dag, men 10 millioner bør vi kunne oppnå. Så i tillegg mangler vi 10 mål på den tomta og må kjøpe ti mål ekstra. Rådmannen har skissert 27 mål til den nye skolen. Da er vi oppe i 40 millioner kroner. At det er billigere enn 35 millioner som rådmannen har skissert både på Vollan, skjønner jeg ikke. Og så er det momsen - er det tatt høyde for? Er tomta ferdig planert får vi ikke momsrefusjon, men kjøper vi ei råtomt så får vi kompensasjon på infrastruktur og kostnader. Regnestykket til Høyre er garantert mye dyrere for Songdalen enn det rådmannen skisserer, sa en engasjert Johnny Greibesland.

Høyres Ida Grødum ble overrasket over tallet på 27 dekar.

– Vi fikk da presentert 18 mål som minimum for flerbrukshall og skole?, spurte hun.

En gjennomgang av Kjell Sverre Langenes viste at kommunen trenger 27 dekar til ny skole, uansett om den kommer på Rosseland eller Nodeland.

Gruppemøte: Arild Birkenes (Frp), Ida Grødum (H) og Svein Grødum (H).

Må være på Nodeland

Jan Erik Tønnesland (Ap) fortsatte resonnementet til Greibesland.

– Jeg må si det er godt at vi har kommet så langt. Vi kan endelig få realisert flerbrukshall i sentrum, og følge intensjonen i folkehelseplan at flest mulig skal sykle eller gå til skolen. Vi får god sentrumsutvikling, får penger 7-8 millioner fra fylkeskommunen til kulturdel i flerbrukshall. Dette blir bra for idretten, sentrumsutvikling og folkehelse. Vi i Ap vil stå for det vi har stått for hele tiden. Det er bare plusser slik vi ser det. Skal vi gå for annet forslag og områder, er jeg redd avgjørelsen havner i bystyret i Kristiansand, sa Tønnesland.

Høyre trakk forslaget

Ida Grødum så utviklingen i debatten an og fjernet forslaget til ny skole som partiet hadde presentert mandag. I stedet fremmet hun Rosseland som alternativ i tråd med slik det var presentert av rådmannen i saksutredningen: Kommunen bygger der dagens skole er og kjøper mer areal rundt.

Arild Birkenes tok ordet og minnet utvalget om at Høyre og Frp i siste valg fikk nesten 50 prosent av stemmene i kommunen.

– Vi vet at innbyggerne gjerne vil ha skole der ute. Det Høyre fremmer er å kalle spade for en spade. De siste 30 årene har folk hørt mye, men det har ikke skjedd noe. De kan ikke stole på politikerne. Jeg tror den nye skolen vil være vel anvendt for Songdalen kommune, sa Birkenes.

– Jeg bare nevne at Sp ønsker skole Vollan. Vi holder det vi har lovet i programmet, i motsetning til Frp, repliserte Greibesland.

– Vi står for det vi har gjort. Må minne om at kommunevalget gjelder i kommunen, da var Sp størst og Ap neststørst, sa Tønnesland.

– En siste kommentar. Vi vet om programmene, men det er synd at dere ser kun utvikling av sentrum og ikke denne delen av kommunen. Det er stor frustrasjon for innbyggerne som bor der, sa Ida Grødum til slutt

Sps Kjetil Aasen ble forøvrig erklært inhabil, siden han har veirett til området der skole på Vollan kommer.