Per Birkeland (t.v.) sa at halvparten av den store parkeringsplassen på Sanden vil forsvinne dersom det skal anlegges grøntområde på denne siden av bygget. Plasser som i dag brukes av kunder til tilbudsenteret og treningssenteret. Videre fra venstre: Utvalgsleder John Øyslebø, arealplanlegger Anne Kristine Lysestøl, Glenn Anderson, Inga Fjeldsgaard og Per Eivind Bratteberg. Per Birkeland (t.v.) sa at halvparten av den store parkeringsplassen på Sanden vil forsvinne dersom det skal anlegges grøntområde på denne siden av bygget. Plasser som i dag brukes av kunder til tilbudsenteret og treningssenteret. Videre fra venstre: Utvalgsleder John Øyslebø, arealplanlegger Anne Kristine Lysestøl, Glenn Anderson, Inga Fjeldsgaard og Per Eivind Bratteberg. Foto: Geir Nerhus

Ønsker NAV i nyrenovert bygg på Sanden