Dyr fortjener å bli avlivet på humant vis etter påkjørsel, understreker politiet. Dyr fortjener å bli avlivet på humant vis etter påkjørsel, understreker politiet. Foto: Signe Marie Rølland

Ber folk varsle om dyrepåkjørsler