Nav sier opp husleieavtale

Nav ønsker ikke å leie lokalene i Holbæk Eriksensgate 10 AS i Mandal sentrum. Foto: Hilde Wøhni Joakimsen