Det er blitt fanget minst tre pukkellaks i Mandalselva så langt i sommer. Den fremmede arten er uønsket i Norge. Det er blitt fanget minst tre pukkellaks i Mandalselva så langt i sommer. Den fremmede arten er uønsket i Norge. Foto: Privat

Flere pukkellaks tatt i Mandalselva