I Vestre Jakobselv i Finnmark ble flere tusen pukkellaks fanget i én not i forbindelse med uttak av den svartelistede fisken.

– Vi tenkte at dersom vi får 3–400 pukkellaks, så er vi fornøyd. Men så fikk vi 4000, altså ti ganger mer, sier daglig leder Vidar Isaksen i Vestre Jakobselv jeger- og fiskerforening, til NRK.

Pukkellaksen utgjør en trussel mot atlanterhavslaksen – villaksen som er vanligst i de norske elvene. Notfisket er en del av uttaket av den svartelistede fisken som gjøres i rundt 30 elver i Troms og Finnmark i sommer.

– Det er ubeskrivelige mengder fisk. Nota var helt svart, vi så ingenting. Det er vanskelig å beskrive en slik situasjon, sier Isaksen.

Forskere frykter at det kan komme over én million pukkellaks for å gyte i norske elver i år. Dermed risikerer atlanterhavslaksen å bli i kraftig mindretall mot pukkellaksen i kampen om gyteplassene i elvene der fiskene formeres.