Ifølge har Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo har seks prosent av befolkninger flere høyreekstreme holdninger.

– Det er lett å tenke at høyreekstremisme er et utbredt problem, men tallene er ganske lave i en europeisk sammenheng. Norge er et land med en ganske liten forekomst av slike holdninger, sier nestleder ved senteret Anders Ravik Jupskås, som understreker at han ikke bagatellisere tallene.

I 2020 gjennomførte Senter for ekstremismeforskning en undersøkelse om høyreekstreme holdninger i den norske befolkningen, skriver Klassekampen.

Ifølge denne undersøkelsen har 1 prosent av befolkningen mange høyreekstreme holdninger, og 5 prosent deler flere av disse holdningene.

Jupskås forteller at færre unge som har ekstreme holdninger. Det er nesten dobbelt så mange blant de eldste som har ekstreme holdinger.

Spørsmålene ble stilt til 2789 respondenter. Tallene er ikke blitt publisert tidligere og er en del av en større undersøkelse som skal være ferdigstilt til høsten, skriver avisen.

(NTB)