Legger blokkprosjekt til 50 millioner kroner ut i markedet