Vil redusere bompengesatsene og be om mer statlig støtte