Oppretter kommunalt foreldreutvalg: – Det er et slags foreldreopprør

foto