Smittevernoverlege Trine Nordstrøm ved Sørlandet sykehus HF setter her den første vaksinedosen på sykepleier i akuttmottak Sørlandet sykehus Arendal, Margareth Anker. Smittevernoverlege Trine Nordstrøm ved Sørlandet sykehus HF setter her den første vaksinedosen på sykepleier i akuttmottak Sørlandet sykehus Arendal, Margareth Anker. Foto: Sørlandet sykehus

Har startet vaksinering av sykehusansatte