Skydekke ødelegger: Lindesnes kan gå glipp av himmelfenomen