Fortvilte beboere: – Vi føler oss overkjørt av kommunen

foto