Innfører nærkon­takt­karan­tene for barn under 18 år