Byen dette tiåret:

Den store hendelsen dette tiåret er at Mandal kommune slås sammen med nabokommunene Lindesnes og Marnardal ved inngangen til 2020. Kommunenavnet blir Lindesnes, og det blå kommunevåpenet med tre sølvlakser på blå bunn blir erstattet med et fyrmotiv.

Kamptolken Faizullah Muradi fikk avslått asylsøknaden og ble kastet ut av Norge og Mandal i juni 2014 etter å ha vært tolk for norske styrker i Afghanistan. Arvid Adriaenssens (t.h.) fra Mandal politistasjon sa sin oppriktige mening om oppdraget. Det nådde riksnyhetene. Etter om lag én uke fikk han komme tilbake til Norge, etter massiv, nasjonal kritikk av avslaget, og tilsvarende massiv støtte. Foto: Stillbilde fra video/Morten Ekeland

Med få unntak som Mandals, Nøsted kjetting og Walvicks båtbyggeri, har nå industrien flyttet ut av bykjernen. Nye leilighetsbygg blir reist på de gamle tomtene til Marnar Bruk, Westamarin, Slippen og Teppeveveriet. På Vestnes river man de gamle bygningene til Båtservice, og nærmest en ny bydel, Nye Vestnes, står klar til innflytning i 2014.

Iranske Farideh Amiri Soltani (da 52) ble i 2019 effektivt fratatt sin rettslige beskyttede ytringsfrihet og skulle sendes tilbake til Iran. Både i 2011 og 2019 avslo Utlendingsdirektoratet søknad om oppholdstillatelse. I mai 2021 kunne hun anse saken sin som vunnet. Borgarting lagmannsrett ga henne medhold i anken. Foto: Lindesnes avis

I 2020 blir det endelig vedtatt å etablere et industrihistorisk senter på Ballastbrygga.

Buen Kulturhus står ferdig, og en stor innvielsesforestilling blir holdt i april 2012. Adolph Tidemands Bro binder nå Malmø sammen med bysiden.

Fra åpningen av kulturhuset Buen, april 2012. Forskjellige planer for nytt kulturhus hadde versert siden 1970-tallet. Foto: Lindesnes avis

Ny E 39-trasé blir vedtatt, og arbeidet med å legge veien utenfor byen starter. I 2021 åpner første del av den nye firefeltsveien mellom Døle bru og Lindland. En ny tilførselsvei blir bygd fra Lindland til Ime skole.

I 2014 var driftsoperatør Øyvind Westermoen oppgitt over at Mandal Statlige Mottak for Asylsøkere måtte avvikles. Foto: Lindesnes avis

Økonomiske forhold:

Strømsvika blir bygd ut som Mandals nye havn. Her kommer blant annet en stor tømmerkai, og trafikken av tømmerbiler flyttes nå ut av Malmø. I 2021 flytter også asfaltproduksjonen fra Gismerøya til Strømsvika.

Den nye 120 meter lange tømmerkaien i Strømsvika er blant de største i landet. Kaia erstattet den tidligere utskipingshavna på Gismerøya. Foto: Dag Lauvland

Mandal havn blir slått sammen med Kristiansand havn til et IKS.

Byen får en ny stor arbeidsplass da fengselet åpner på Jåbekk i 2020.

I juni 2020 åpnet dørene til Agder fengsel avdeling Mandal. Fengselet i Mandal har en kapasitet på 100 innsatte totalt, mens avdelingen i Froland rommer 200. Det ble et aldri så lite skår i gleden at Mandal måtte avfinne seg med en tredjedel av den samlede kapasiteten. Foto: Lindesnes avis

Bygninger:

Fylkeskommunen bygger ut Mandal videregående skole i 2014.

I dag kan det synes utrolig, men da Mandals første rulletrapp var klar til bruk i kjøpesenteret Amfi i 2014 ble det hele markert med stor festivitas. Foto: Lindesnes avis

I 2014 åpner Amfi kjøpesenter der hvor rutebilstasjonen lå.

Mandal Hotel åpner ved siden av Buen kulturhus i 2019.

Kjente fjes:

André Hadland (Son of Light) fra Ime har etablert seg som en av Norges beste rap-artister. I 2017 får han Mandal kommunes kulturpris.

Kulturprisvinner 2017: André Hadland kommer sammen med Hemmelig sekt. Foto: Dag Lauvland

Christen Sveaas etablerer Mandalsfondet i 2019. Det skal gi tilskudd til roser, den gamle trehusbebyggelsen og lakseelva.

Søren Wærenskjold gjør det godt i landeveissykling som junior.

Fritid:

Mandal har blitt en sommerby med mye liv og røre. Både langs elva og ved Hestetroa er det konserter og arrangementer knyttet til restaurantene som ligger der.

– Vi må ta et valg: Enten la være å knytte til oss store artister, eller vurdere å flytte konsertene fra Buen, sa byorkesterdirigent Alf Willy Vestergren i mai 2016, fire år etter Buen-åpningen. Dette var starten på en flere måneders lang offentlig debatt om det nye kulturhusets pris- og prioriteringspolitikk. En lignende debatt blusset opp igjen i 2021. Foto: Lindesnes avis

Speilen-området ved Mandalshallen blir utviklet med både isbane og fotballbane i løpet av 2011. Byen får også endelig en skatepark da Speilen betongpark åpner i 2018.

I 2020 klaget Nils-Frode Larsen kommunen inn til KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser). Klagen gjalt anbudskonkurransen for brøytetjenester. I 2021 konkluderte KOFA med at den nye kommunen hadde brutt regelverket. Foto: Lindesnes avis

Mandal feirer 100 år med bystatus i 2021, men på grunn av pandemien må markeringen av jubileet utsettes med ett år.

I 2022 blir det vedtatt et statlig vern av Furulunden.

Ordførere:

Alf Godtfred Møll 2007-2011

Tore Askildsen 2011-2015

Alf Erik Andersen 2015-2019

Even Tronstad Sagebakken 2019-

Kilder: Unn Liestøl Larsen og Birgitte Sørensen