Ber uvaksinerte helsearbeidere vurdere egen rolle

foto