Lørdag kommer kjemperiggen - ber fiskere flytte utstyr