Hytteeiere vurderer å stenge hyttene sine: Kommunen vil at folk melder flytting