Kraftprodusentene har spart vann i sommer – forsyningen til vinteren er forbedret

foto