Kommunen vil leie boliger til ukrainske flyktninger

foto