Flere elever skulker og gruer seg til å gå på skolen: Etterlyser miljøterapeuter

foto