Solidaritet:Søren Erik Pedersen fra Mandal forening og Richard Frandsen fra Mandal casting (t.h), møtte opp i streiken for å vise solidaritet for de som blir berørt av saken. Foto: Malene Sørensen Lundberg
Streikende møtte tallriek opp under apellen ved Hestetroa onsdag ettermiddag. Foto: Øyvind Adrian Skogmo

MANDAL – Det er en politisk markering mot endring av arbeidsmiljøloven, som er hatt ute på høring og skal opp i regjeringen. Det er noe de bare har bestemt at skal være slik uten å snakke med foreningen først, sier hovedtillitsvalgt Anne Mette Foshaugen i Fagforbundet.

Dersom de foreslåtte endringene slår gjennom i Stortinget, kan lengre arbeidsdager, mer overtid, flere midlertidige ansatte og mer søndagsarbeid bli realiteten.

– Det blir til at ledelsen bestemmer, og vi skal ikke ha noe innflytelse. Vi får ikke ha så mye å si. Dette åpner opp for at lederen skal få ha så mye mer å si, tilføyer Foshaugen.

Hun påpeker at arbeidsmiljøloven skal verne om arbeidstakerne, men at disse foreslåtte endringene gjør det stikk motsatte.

– Du vil bli presset til å jobbe mer overtid og lengre arbeidsdager uten overtidsbetaling.

Hun anslår at omtrent 250 personer kommer til å stille opp i streiken i Hestetroa. Markeringen kommer til å vare i opptil to timer, før arbeidstakerne flest må tilbake til arbeid.

Kan føre til grove feil

En av dem som stiller opp i streiken, er hjemmesykepleier Arnfrid Glomsaker.

– Jeg er her fordi jeg ikke støtter punktene om flere søndagsvakter, lengre arbeidstimer og dager. Vi i hjemmesykepleien kan jobbe inntil ti timersvakter, men det vil de øke til tretten timer. Det kan føre til grove feil i arbeidet, noe som er farlig. Det er heller ikke familievennlig, forteller Glomsaker.

Hun synes også at det vil gjøre det vanskeligere for unge å etablere seg i yrkeslivet.

– Hvis de gjør dette med midlertidig ansettelse lovlig, vil det gjøre ting hardere for ungdom. Vi har det dessuten travelt nok som det er.

Søren Erik Pedersen og Richard Frandsen har valgt å stille opp i solidaritet.

– Hvis det er noe som skal ha kritikk, må det være lyden. Vi stod ikke helt fremst hvor de talte, så vi kunne ikke høre hva som ble sagt til enhver tid. De burde nok egentlig ha stått på trappen, sier Frandsen.

Berører mange

Han tviler på at saken kommer til å vedrøre ham selv i yrket, men påpeker at det vil mange andre erfare.

– Det er mange som berøres av denne saken, spesielt de unge som kanskje har investert i hus og har lån å nedbetale. Hva skjer da hvis de mister jobben?

Både han og Pedersen synes at det har vært et stort oppmøte, noe som viser tydelig engasjement i saken.

– Jeg synes det var bra, særlig når man tar været i betraktning, legger Pedersen til.

Bakgrunnen for de forslåtte lovendringene, er at arbeids— og sosialminister Robert Eriksson (Frp) mener at det er på tide med en arbeidsmiljølov som er moderne og mer tilpasset dagens arbeidsliv. Regjeringen mener forslagene gir økt fleksisbilitet og arbeidstakerne økt innflytelse over egen arbeidshverdag.