Kommunen fulgte ikke regelverket

Mandal kommune dumper hvert år overskuddssnø fra sentrum, veier og parkeringsplasser her ved Piren. Fylkesmannen krever en skriftlig vurdering av om snøen er forurenset, men det har ikke Mandal kommune gjort. Foto: Petter Emil Wikøren