Vil ha 50 prosent flere syklister innen 2025

  • Vil ha flere syklister og gående: Leder av Mandal kommunes klima-, miljø- og energikomite og prosjektleder for regional klima-og energiplan, Hege Lønning, vil øke antall gående og syklend med minimum 50 prosent innen 2025. Her med SKAP-stipendiatene Leah Carys Wilce og Geir-Morgan Mersland Ruud, som er med på å planlegge KIME-konferansen. FOTO: Signe Marie Rølland