Begrenset innflytelse på ny E 39

  • Stor interesse: Det var stor interesse da prosjektleder for Ny E39, Håkon Lohne i Nye Veier, forklarte om framdriften for den nye motorveien. FOTO: Geir Nerhus