Har innført nye rutiner for varsling og ytringsfrihet

foto