Vil skape flere arbeidsplasser i fiskerinæringen

  • Får støtte: Forprosjektet til «Blått løft Mandal» skal utrede hva som skal til for å skape en unik fiskerihavn på Gismerøya. FOTO: Geir Nerhus