Rådmannen legger frem forslag til budsjett: Her vil kommunen kutte

foto