Julemiddagen kan føre til tette avløp og ekstrautgifter for kommunen

foto