Ønsker å beholde legatet etter Ingermanland-forliset