Mener det er hull i lovverket: – Ingen tar ansvar for de mindre dyrene

foto