Redningsskøyta og ambulanse rykket ut til Hille

foto