Innsamling og offentlig bistand i kjølvannet av krigen i Ukraina førte til rekordinntekter for norske hjelpeorganisasjoner i fjor.

De ti største hjelpeorganisasjonene hadde inntekter på til sammen drøyt 15,7 milliarder kroner, en økning på nesten 25 prosent fra 2021 (som også var et rekordår), skriver Panorama.

Hovedforklaringen på den kraftige veksten er krigen i Ukraina, som har utløst en rekordstor givervilje både i Norge og internasjonalt.

Med inntekter på over 7 milliarder kroner er Flyktninghjelpen størst blant de norske hjelpeorganisasjonene. I 2022 var det i tillegg til Flyktninghjelpen fire organisasjoner som samlet inn over 1 milliard kroner til sitt internasjonale arbeid, skriver Panorama.

Disse organisasjonene er Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Norsk Folkehjelp. Av disse var det Norges Røde Kors og Kirkens Nødhjelp som hadde betydelig økte inntekter.

Kirkens Nødhjelps regnskap viser at organisasjonens økte inntekter ikke først og fremst skyldes Ukraina, men også kommer av økt aktivitet i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Leger Uten Grenser økte mest blant hjelpeorganisasjonene, fra knappe 500 millioner kroner i 2021 til 769 millioner i 2022. Hovedårsaken var at organisasjonen hadde TV-aksjonen i fjor. Aksjonen sørget alene for 239 millioner kroner i inntekter.