foto
På parkeringsplassen utenfor Mandal videregående skole står ATV-ene og UTV-ene på rekke og rad. Foto: Anna Larsen

Bruker timevis på ATV-kjøring