Hundrevis i opprop mot nye skolekretser: – Jeg tror ikke det er til barnas beste å dele opp klasser

foto
Elevene som går på Holum barneskole blir spredt på tre forskjellige ungdomsskoler i Lindesnes kommunes forslag til nye skolekretsgrenser. Det er det flere i Holum som reagerer på. Foto: Kristian van Pelt