Piren skal rustes opp: Nå inviteres innbyggerne til åpen diskusjon

foto