Rykket ut på brann: Var åpne flammer fra alle fronter

foto