Kraftigste vinden i år: – I dag er tiden for å besøke fyret