Prisøkning på trevarer åpner nye dører for sagbrukene

foto