Foreslår rassikring til nesten to millioner

Oversiktsbilde av det rasutsatte området hentet fra Norconsults rapport for arbeidsbeskrivelse av permanente tiltak. Foto: Norconsult / Lindesnes kommune