Har fått norsk statsborgerskap: – Nå blir det fest

foto