Så mye samlet russerevyen inn til Kreftforeningen

foto