Klokken 14.18 Politiet melder at to motorsyklister blir anmeldt etter å ha forsøkt å unndra seg trafikkontroll. Episoden skjedde på E39 ved Valand og førerne blir nå anmeldt for uforsvarlig kjøring. Førerkortene inndras.