– Forfallet vi ser er en konsekvens av seksjoneringen i Øvrebyen. Man ser jo hvordan malingen flasser på byggene, og det bekymrer, sa Harald Øyslebø (Frp), og ønsket økt bevissthet rundt den gamle trehusbebyggelsen.

Leder ved teknisk forvaltning, Glenn Anderson, fortalte at de er i gang med å kartlegge status i Øvrebyen.

– Vi ser jo faren for at kulturarven forfaller og forsvinner, sa han.

– Dette er en sak jeg regner med kommer opp i bystyret, for å vise turistene en bevaringsverdig by i forfall det er dårlig butikk, sa John Kittelstad.

– Ja, vi skryter av en stor, fin trehusbebyggelse og så forfaller deler av den. Det er trist. Problemet er at det er private eiere og vi kan ikke tvinge folk til å vedlikeholde, sa Kenneth Hjorth Rafaelsen (Ap),