Raset har gått i en bergside og ned på et jorde ved Erseid i Lindesnes kommune. Raset har gått i en bergside og ned på et jorde ved Erseid i Lindesnes kommune. Foto: Signe Marie Rølland

Ingen skadd i steinras